MPiT oczekuje spadku stopy bezrobocia rejestrowanego ponownie poniżej 6% w lutym

ISBNews
25.02.2019 13:02
A A A


Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie ponownie poniżej 6% w lutym z 6,1% odnotowanych w styczniu, jednak w kolejnych miesiącach tempo redukcji stopy bezrobocia będzie wolniejsze niż we wcześniejszych latach, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"Sezonowy wzrost bezrobocia był zgodny ze wzorcem i już w lutym powinniśmy obserwować spadek stopy bezrobocia rejestrowanego ponownie poniżej 6%. W naszej ocenie, powinniśmy obserwować zarówno wzrost liczby aktywnych zawodowo, jak i pracujących w najbliższych miesiącach, jednak tempo redukcji stopy bezrobocia będzie wolniejsze niż we wcześniejszych latach" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Będąca pod wpływem czynników sezonowych stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,1% i była o 0,3 pkt proc. wyższa niż przed miesiącem, a o 0,7 pkt proc. niższa niż w styczniu 2018 r.

"Pod koniec stycznia br. liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 1 023,1 tys. osób, (o 110,6 tys. mniej niż w tym samym okresie w 2018 r.), przekraczając ponownie 1 mln, nienotowany od maja 2018 r. W porównaniu do grudnia ub. r. liczba ta wzrosła o 5,6%, czyli o 54,2 tys. osób. Wzrost względem grudnia to wynik m.in. zakończenia prac sezonowych. W efekcie tego w ujęciu miesięcznym istotnie wzrosło także zapotrzebowanie na pracowników (liczba ofert pracy wzrosła o 59% w ciągu ostatniego miesiąca)" - czytamy dalej.

W ustawie budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,6% na koniec 2019 r.

(ISBnews)