KNF: Zmiany ceny przed rozpoczęciem zapisów w wezwaniu mogą być manipulacją 

ISBNews
25.02.2019 17:46
A A A


Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Zmiany ceny, jakie dokonywane są przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, kiedy akcjonariusze nie mają możliwości złożenia zapisu sprzedaży, mogą być oceniane jako manipulacja, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Zmiany ceny jakie dokonywane są przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, kiedy akcjonariusze nie mają możliwości złożenia zapisu sprzedaży, mogą być oceniane w świetle przepisów art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014, czyli potencjalnej manipulacji. W szczególności ocenie takiej podlegać będzie sytuacja, w której wzywający przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wycofa się z wcześniejszych propozycji, weryfikując ofertę do niższych poziomów cenowych" - czytamy w komunikacie. 

Komisja podkreśliła, że cena, po jakiej oferowane jest odkupienie akcji przez wzywającego jest jednym z najistotniejszych elementów wezwania ocenianych przez inwestorów. 

"W tym kontekście wszelkie zmiany w ofertach kierowanych w tym trybie do pozostałych akcjonariuszy, w szczególności zmiany ceny, powinny być dokonywane z pełną odpowiedzialnością za jakość obrotu giełdowego, na który zmiany te mają istotny wpływ" - czytamy dalej. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę uczestników obrotu, że wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych stanowią jedną z najbardziej cenotwórczych informacji dotyczących emitentów, podsumowano.

(ISBnews)