Ciech: Zatwierdzony został trzyletni program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

ISBNews
27.02.2019 08:40
A A A


Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciech podjęła uchwałę zatwierdzającą trzyletni długoterminowy plan motywacyjny Grupy Ciech na lata 2019-2021 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Ciech, podała spółka. Intencją wprowadzenia planu jest harmonizacja działań kluczowych menadżerów Grupy Ciech z osiągnięciem celów zapisanych w strategii na lata 2019-2021.

Dodatkowe cele to motywowanie kadry menadżerskiej do działań ukierunkowanych na dalszy rozwój grupy po 2021 roku, a także profesjonalizacja zarządzania i utrzymanie kluczowej kadry kierowniczej Grupy Ciech. W konsekwencji plan ma zapewnić stabilny wzrost wartości Grupy Ciech dla akcjonariuszy, podano.

"Głównym kryterium uprawniającym do realizacji planu będzie wypracowanie przez Grupę Ciech w latach 2019-21 wzrostu wartości na poziomie co najmniej 11% roku bazowego tj. 2018. Wypracowana wartość zostanie policzona jako różnica wartości Grupy Ciech wypracowanej na koniec 2021 w porównaniu do tejże wartości na koniec 2018 roku. Wartość Grupy Ciech będzie mierzona tzw. wskaźnikiem TSR (Total Shareholder Return) uwzględniającym między innymi: EBITDA znormalizowaną Grupy Ciech, założony mnożnik dla EBITDA znormalizowanej Grupy Ciech, skonsolidowane zadłużenie netto Grupy Ciech, wartość wypłaconych dywidend oraz wpływy/wypływy gotówki wynikające z emisji/umorzenia akcji spółki. Wartość Grupy Ciech będzie wyliczana na podstawie danych finansowych zawartych w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Ciech. W przypadku osiągnięcia wypracowanej wartości na poziomie minimum 11% roku bazowego (2018 r.) utworzona zostanie pula premiowa w wysokości równej 12% wypracowanej wartości. Wypłata puli premiowej nastąpi w latach 2022-2024, w równej części w każdym roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)