KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

ISBNews
27.02.2019 13:26
A A A


Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dotyczące koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka, podał KGHM Polska Miedź. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie podejmie prace na obszarze tej koncesji.

"Dzisiejsze orzeczenie kończy kilkuletni stan niepewności prawnej uniemożliwiający rozpoznanie, zaplanowanie zagospodarowania istotnych obszarów na terenie trzech gmin i wykorzystania istotnych surowców" - czytamy w komunikacie.

"KGHM Polska Miedź S.A. niezwłocznie podejmie prace na obszarze koncesji, intensyfikując je tak, aby jak najszybciej udokumentować zasoby surowcowe i przedstawić dokumentacje oraz projekty planów zagospodarowania złóż, uzgodnić z gminami i uzyskać uwarunkowania środowiskowe, aby samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy nie pozostawali w niepewności prawnej" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź otrzymał w październiku 2014 roku koncesje nr 28/2014/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną. Obszar koncesyjny położony jest na terenie województwa pomorskiego i obejmuje gminy Władysławowo, Puck, Miasto Puck, Krokowa. Na obszarze koncesyjnym wykonano roboty wiertnicze i powierzchniowe badania geofizyczne, przypomniano w materiale.

W marcu 2015 roku rozpoczęto realizację prac koncesyjnych w ramach, których wykonano szereg prac i robót geologicznych w tym otwory wiertnicze.

Od decyzji koncesyjnych odwołał się, a potem zaskarżył do sądu administracyjnego Darley Energy Sp. z o.o., podmiot, który również ubiegał się o jej przyznanie na skutek skargi kasacyjnej Darley Energy, przed NSA sprawa koncesji trafiła przed NSA, podkreślono.

"Dla KGHM jest zrozumiałe i naturalne, że inni przedsiębiorcy, także zagraniczni, starają się o uzyskanie dostępu i praw do eksploatacji cennych surowców, jednak naturalna konkurencja nie powinna przynosić szkody i naruszać interesu publicznego i społecznego. Przyspieszenie postępowania przed NSA i sprawne działanie organów administracji samorządowej i rządowej oraz sądów jest przykładem postępowania uwzględniającego interes Skarbu Państwa i społeczności lokalnych" - podsumowano w materiale.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)