Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o emisji akcji serii F (sprost.)

ISBNews
27.02.2019 16:48
A A A


W dzisiejszej depeszy podaliśmy błędnie cenę emisyjną - cena ta zostanie dopiero ustalona przez zarząd spółki.

Poniżej zaktualizowana wersja depeszy:

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, stanowiących nie więcej niż 10% obecnych akcji, tj. 137 667 szt, w drodze subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez zarząd spółki.

Wartość nominalna akcji wynosi 1 zł. 

"Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 137 667, to jest z kwoty 1 376 671 zł do kwoty nie wyższej niż 1 514 338 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie większej niż 137 667 o numerach od 000001 do 137667, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały. 

Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

"Od IPO Grupy Recykl na Rynku NewConnect w 2011 roku nie korzystaliśmy z możliwości, jakie oferuje rynek kapitałowy. Obecnie realizowany kluczowy w historii naszej działalności projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie jest pierwszym tak znaczącym celem, który może być przedmiotem potencjalnej, niedużej emisji akcji. Oprócz środków własnych i dotacji PARP, będziemy korzystać z kredytu inwestycyjnego. W formie emisji akcji zakładamy pozyskanie kilku mln złotych, co przy skali inwestycji rzędu 50 mln zł nie jest dużą wartością. To nie spowoduje istotnego rozwodnienia kapitału, ale pozwoli zdywersyfikować nasz akcjonariat o podmioty, które wniosą nie tylko środki finansowe, ale także doświadczenie i know how, na co liczymy. W zależności od powodzenia emisji akcji, nie wykluczamy także pozyskania finansowania dłużnego" - powiedział wiceprezes Grupy Recykl Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)