MPiT oczekuje wzrostu PKB na poziomie ok. 4% w całym 2019 r.

ISBNews
28.02.2019 11:45
A A A


Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Po tym, jak wzrost PKB utrzymał się w IV kw. 2018 r. na poziomie 4,9% r/r według drugiego szacunku tych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oczekuje tempa wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 4% w całym 2019 r., podał resort.

"Produkt Krajowy Brutto w IV kw. 2018 r. wzrósł o 4,9%, zgodnie z szybkim szacunkiem GUS (z 14.02). To niewątpliwie dobry wynik, który plasuje Polskę w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego. Polska w IV kw. 2018 r. wg szacunków Eurostat osiągnęła wzrost PKB o 4,6% (wyrównany sezonowo). Jest to wynik znacznie wyższy od średniej UE (1,4%)" - czytamy w komentarzu resortu.

"Oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka osiągnie wzrost ok. 4%, zbieżny z założonym w ustawie budżetowej (3,8%)" - prognozuje resort.

MPiT zwraca uwagę, że głównym czynnikiem wzrostu w IV kw. 2018 roku pozostała konsumpcja, której wzrost wyniósł 4,2%, z czego wzrost konsumpcji prywatnej wyniósł 4,3%. W tym okresie dynamikę PKB silnie wspierały także nakłady brutto na środki trwałe, których wzrost w IV kwartale wyniósł 6,7%. Ich wzrost w IV kwartale to prawdopodobnie - według resortu - efekt głównie nakładów na budownictwo niemieszkaniowe oraz nakładów na maszyny i urządzenia niezwiązane z transportem. Wpływ zapasów był neutralny, a wolniejsze tempo wzrostu popytu krajowego (4,2%), wspierał popyt zewnętrzny. Kontrybucja eksportu netto wyniosła 0,2 pkt proc. 

"Wzrost wartości dodanej brutto w IV kw. wyniósł 4,8%, do czego przyczynił się przede wszystkim sektor przemysłowy (wzrost o 5,3% wobec wzrostu o 5,1% w III kwartale), a także dynamicznie rosnące w całym roku budownictwo (wzrost o 13,3%, przy wzroście 13,8% w III kwartale). Szybciej niż w poprzednich dwóch kwartałach rosła też wartość dodana w handlu i naprawach (4,3%), a nieco wolniej w transporcie (7,6%)" - podał także resort.

(ISBnews)