Alior Bank pozyskał środki od EBI na wsparcie termomodernizacji budynków

ISBNews
01.03.2019 12:21
A A A


Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Alior Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez najbliższe 3 lata bank będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji, podał Alior. 

"Umowa podpisana między Alior Bankiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym obowiązuje od 1. marca br. Zgodnie z jej zapisami środki z programu ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), zarządzanego przez EBI, pozwolą na rozwój Alior Banku w zakresie finansowania przedsiębiorców w formie pożyczek termomodernizacyjnych" - czytamy w komunikacie. 

Dzięki środkom z Programu ELENA inwestorzy planujący termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu trzech regionów, w których Alior Bank oferuje pożyczki termomodernizacyjne, tj. z województw: łódzkiego, podlaskiego i dolnośląskiego, będą mogli wnioskować o refundację 90% kosztów opracowania audytów energetycznych i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania tego finansowania (refundacja będzie dokonywana przez Alior ze środków ELENA), podano także. 

Pożyczki są współfinansowane ze środków unijnych, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i środków Alior Banku.

"Mogą one być przeznaczone m.in. na modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolację cieplną), wymianę wyposażenia na energooszczędne (np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem). Środki ELENA pozwolą także na realizację szeregu działań informacyjno-doradczych na rzecz inwestorów - głównie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego" - czytamy dalej. 

Umowa z EBI to nie tylko kolejne udogodnienia dla klientów oferowane przez Alior Bank. Instytucja konsekwentnie rozwija swoją działalność w zakresie finansowania projektów, które mają wpływ na ekologię, a zaangażowanie środków z programu ELENA pozwoli na realizację kolejnych działań związanych z ochroną środowiska naturalnego i zwiększeniem efektywności energetycznej, podsumowano. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,42 mld zł na koniec 2018 r. 

(ISBnews)