Spółka JV Ronson Development ma umowę nabycia nieruchomości pod 157 lokali

ISBNews
05.03.2019 08:27
A A A


Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Spółka Coralchief Projekt 1, będąca spółką joint venture Ronson Development, w której Ronson posiada 50% udziałów, zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów przy ulicy Sytej, podał Ronson. Na nieruchomości powstaje inwestycja polegająca na budowie kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmujących 157 mieszkań wraz z parkingami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą.

Podmiot sprzedający nieruchomości jest zależny od podmiotu posiadającego pozostałe 50% udziałów w spółce JV (partner JV), podano.

"Przed zawarciem umowy partner JV uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która ustala warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu nieruchomości dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmujących 157 mieszkań wraz z parkingami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą oraz rozpoczął już prace budowlane na nieruchomości. Spółka zamierza kontynuować realizację projektu. Cena sprzedaży projektu została ustalona na kwotę 15 mln zł powiększoną o należny podatek VAT" - czytamy w komunikacie.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokali.

(ISBnews)