Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. poboru opłat drogowych

ISBNews
05.03.2019 15:41
A A A


Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, który tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu.

3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) przejął obecny system poboru opłaty elektronicznej pobieranej za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Obecnie funkcjonujący system poboru opłaty elektronicznej zawiera nieadekwatne rozwiązania technologiczne, co oznacza konieczność zastąpienia ich nowym systemem, przypomina CIR.

Przyjęty projekt tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych, czytamy w komunikacie.

"Minister infrastruktury w rozporządzeniu będzie mógł wyznaczyć podmiot publiczny, który dzięki posiadanemu doświadczeniu - w drodze wyłączności - stworzy podstawy i zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych. Nowy system, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, umożliwi sprawniejszy pobór opłat drogowych. Podmiot wyznaczony będzie zobowiązany do wykonania kluczowych części usług samodzielnie" - podało CIR.

Wykonywanie usług przez wyznaczony podmiot publiczny usprawni współpracę z innymi państwowymi systemami teleinformatycznymi, np. systemami teleinformatycznymi służącymi do monitorowania przejazdu pojazdów po drogach publicznych oraz usprawni wymianę danych dotyczących ruchu pojazdów z niektórymi służbami, np. Krajową Administracją Skarbową.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom możliwa będzie skuteczniejsza kontrola państwa oraz sprawniejsze zarządzanie systemem viaToll przez GITD. Projekt ustawy zapewni większą sprawność funkcjonowania systemu oraz należytą ochronę gromadzonych danych, podano także.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)