Dom Development miał 227,02 mln zł zysku netto, 282,02 mln zł EBIT w 2018 r.

ISBNews
07.03.2019 08:05
A A A


Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Dom Development odnotował 227,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 190,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 282,02 mln zł wobec 235,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 653,93 mln zł w 2018 r. wobec 1 404,68 mln zł rok wcześniej.

"2018 rok upłynął pod znakiem silnego popytu i wyzwań po stronie podażowej, z którymi w mojej ocenie Dom Development S.A. i cała grupa kapitałowa bardzo dobrze sobie poradziły. Wykorzystaliśmy sprzyjającą koniunkturę i skupiliśmy na maksymalizacji marży. Rekordowo niskie stopy procentowe, bardzo silny rynek pracy i wzrost płac niezmiennie wspierały popyt na mieszkania. Po stronie podażowej piętrzyły się natomiast wyzwania, którym jako nieliczni podołaliśmy" - napisał prezes Jarosław Szanajca w liście do akcjonariuszy.

Rosnące koszty budowy i ograniczona dostępność usług budowlanych w parze z trudnościami w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych przełożyły się na ograniczenie oferty rynkowej, zaznaczył również.

"W tym czasie Grupa Dom Development utrzymywała zróżnicowaną, atrakcyjną ofertę - w minionym roku rozpoczęliśmy budowę 30 projektów z niemal 3.600 lokalami. Udało nam się to dzięki wysokiej jakości bankowi ziemi pozwalającemu na szybki start inwestycji oraz zwiększeniu skali własnego generalnego wykonawstwa. Silny popyt i niedostateczna podaż rynkowa doprowadziły do wzrostu cen nieruchomości. Przewidując taki scenariusz, już rok temu sygnalizowaliśmy, że naszym priorytetem jest koncentracja na marżach, nie zaś wolumenie sprzedaży. Ta strategia okazała się właściwa. W 2018 roku sprzedaliśmy 3 602 lokale odnotowując jednocześnie istotne wzrosty cen na wszystkich naszych projektach" - wskazał Szanajca.

Mieszkania o podwyższonym standardzie to segment, w którym marka Dom Development jest szczególnie silna. W 2018 roku wprowadziliśmy do oferty kolejne etapy naszych flagowych inwestycji - Mariny Mokotów i Żoliborza Artystycznego. Oba projekty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów" - dodał.

Grupa kapitałowa Dom Development bardzo dobrze sobie poradziła także z problemami branży budowlanej, ocenił prezes.

"Zgodnie z planem, zakończyliśmy budowę 34 projektów z ponad 4 400 lokalami i przekazaliśmy klientom rekordową liczbę 3 632 lokali, utrzymując jednocześnie wysoki poziom jakości i satysfakcji klientów. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku, intensywnie rozwijaliśmy działalność Grupy poza Warszawą. Stołeczny rynek nadal dominuje w naszej działalności - przypada na niego około 70% sprzedaży i przekazań Grupy, jednak widzimy duży potencjał w Trójmieście i Wrocławiu, których udział w skonsolidowanych wynikach powinien rosnąć w najbliższych latach" - zapowiedział Szanajca.

"W bieżącym roku spodziewam się kontynuacji trendów z 2018 roku - wciąż głównym wyzwaniem będzie zapewnienie atrakcyjnej oferty w odpowiedzi na silny popyt wspierany niskimi stopami procentowymi. Aby mu sprostać, należy zmierzyć się z ograniczoną dostępnością gruntów i trudnościami z uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych, zwłaszcza na rynku warszawskim. Wieloletnie doświadczenie, sprawna organizacja i siła bilansu dają nam przewagę, dzięki której jesteśmy w stanie od lat utrzymywać satysfakcjonujące marże przy tak dużej skali działalności. Znaczne zasoby gotówki i bardzo niskie zadłużenie pozwalają nam rozważnie podejmować decyzje mając na względzie długookresowy wzrost wartości spółki i grupy" - wskazał prezes.

Sądzi także, że Grupa Dom Development obrała właściwą strategię działania w obecnych warunkach rynkowych - w 2019 roku nadal będzie koncentrować się na maksymalizacji marży, wzroście udziału Trójmiasta i Wrocławia w działalności Grupy oraz zwiększeniu skali wewnętrznego generalnego wykonawstwa poprzez rozwój Dom Construction.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 214,1 mln zł wobec 186,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)