Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

ISBNews
08.03.2019 11:18
A A A


Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii w 2019 roku, pod warunkiem braku zmian w prawie ograniczających spłaty do dwukrotności ceny alokowanej do poszczególnej sprawy. Spółka nie wyklucza także oportunistycznych zakupów aktywów konkurentów w Polsce lub Rumunii, podał Kruk w prezentacji. 

"Podaż wierzytelności konsumenckich w 2018 roku [ w Rumunii - przyp. ISBnews ] spadła w wyniku zmian prawa. Podaż zwiększyła się w drugiej połowie 2018 roku. Oczekujemy zwiększenia podaży wierzytelności w 2019 roku, pod warunkiem braku wejścia w życie projektu prawa ograniczającego spłaty do dwukrotności ceny alokowanej do poszczególnej sprawy" - czytamy w prezentacji. 

Kruk podał, że dobra sytuacja gospodarstw domowych w Rumunii pozytywnie wpływała na spłaty z portfeli w 2018 roku. Pomimo obniżonej podaży ze strony banków, Kruk pozostawał skuteczny w przetargach i zainwestował blisko 150 mln zł w nowe portfele wierzytelności w Rumunii, w większości detaliczne. 

Wartość bilansowa portfela w Rumunii wzrosła o 9% r/r do poziomu 932 mln zł. 

Nakłady Kruka na portfele wierzytelności w 2018 roku wyniosły 1 395 mln zł przy wartości nominalnej 8,9 mld zł, w porównaniu do odpowiednio 977 mln zł oraz 16,4 mld zł w 2017 roku. W całym 2018 roku Kruk dokonał największych inwestycji w Polsce (45%), w Hiszpanii (22%), we Włoszech (19%) i w Rumunii (11%). 

Kruk podał także w prezentacji, że priorytety na 2019 rok to: wykorzystanie szans rynkowych w zakupach portfeli na rynku polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim, selektywne zakupy na rynku włoskim i hiszpańskim detalicznych wierzytelności niezabezpieczonych i portfeli SME oraz korporacyjnych, a także dalsza poprawa operacyjna we Włoszech i Hiszpanii i koncentracja na podnoszeniu efektywności organizacji. 

Celem jest także utrzymanie konserwatywnego poziomu zadłużenia i możliwość wypłaty dywidendy. 

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)