Capital Park: Zawarto umowę dot. zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.

ISBNews
11.03.2019 08:48
A A A


Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - CP Holdings S.a r.l. (CPH) podpisał z Mirelf VI B.V. warunkową umowę dotyczącą zbycia przez CPH na rzecz Mirelf 100% udziałów w spółce Townsend Holding B.V., która to spółka jest właścicielem 65,997% akcji w kapitale zakładowym Capital Park, poinformował Capital Park.

"Warunkiem nabycia przez Mirelf udziałów jest, m.in., uzyskanie przez Mirelf zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji" - czytamy w komunikacie.

Nabycie udziałów będzie skutkowało obowiązkiem ogłoszenia przez Mirelf wezwania następczego na akcje spółki w trybie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki), podsumowano.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. 

(ISBnews)