UTK: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły wg masy o 15,6% r/r w 2018 r.

ISBNews
11.03.2019 13:18
A A A


Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wzrosły w ujęciu masy do 17 mln ton w 2018 r., czyli o ok. 15,6% r/r. Tym samym udział przewozów intermodalnych w całym rynku przewozów kolejowych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął poziom 6,8% i był wyższy o 0,7 pkt proc. niż w 2017 r., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu pracy przewozowej intermodal wzrósł o 14,8% r/r do 6,2 mld tono-km, osiągając 10,3% udziału w rynku (+0,5 pkt proc. r/r).

"Rok 2018 zakończył się historycznym rekordem, jeśli chodzi o masę przewiezionych towarów  w transporcie intermodalnym. Wzrosła ona o ponad 15% r/r. To doskonały wynik ponieważ wzrost całej masy towarów przewiezionych przez kolej w 2018 r. wyniosła 4%. Czyli intermodal rozwijał się dużo szybciej. Dane zebrane przez UTK wskazują na rosnący potencjał transportu intermodalnego. Dla dalszego wzrostu istotne jest m.in. zapewnienie odpowiednich parametrów infrastruktury liniowej oraz usługowej" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych: przewieziono koleją 1 894 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU) wobec 1 667 tys. rok wcześniej (+13,6% r/r). Porównując strukturę przewożonych jednostek, w 2018 r. podobnie, jak w latach poprzednich dominowały kontenery 20 i 40-stopowe, które stanowiły 95% wszystkich przetransportowanych jednostek, podano także.

"Podobnie, jak w latach poprzednich w 2018 r. największy udział w transporcie intermodalnym miało PKP Cargo, zarówno pod względem masy jak i wykonanej pracy przewozowej (odpowiednio 46,5% i 52,3% udziału w rynku). Z roku na rok rośnie jednak znaczenie innych uczestników w tym segmencie rynku" - czytamy dalej.

"Znaczący udział wśród pozostałych przewoźników pod względem przewiezionej masy w transporcie intermodalnym w 2018 r. zanotowały: Captrain Polska należący do francuskiej grupy kapitałowej SNCF, DB Cargo Polska, PCC Intermodal i LTE Polska. Ich łączny udział w rynku, biorąc pod uwagę przewiezioną masę, wyniósł 37,3%. Biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową to poza PKP Cargo, najwyższy udział w rynku pod tym względem miały spółki Captrain Polska, DB Cargo Polska, PCC Intermodal oraz LTE Polska. Łączny udział tych przewoźników wyniósł 35,9%. Zwraca uwagę systematycznie rosnący udział w rynku Captrain Polska. Na koniec 2018 r. spółka ta osiągnęła 13,7% udziału w przewiezionej masie oraz 12,5% w wykonanej pracy przewozowej. Dla porównania w 2017 r. było to 8,7% udziału w przewiezionej masie oraz 7,3% w wykonanej pracy przewozowej, a w 2016 r. odpowiednio 6,5% i 6,4%" - wymieniono w materiale.

Zgodnie z informacją UTK z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw oferujących usługi przewozów intermodalnych. W 2018 r. przewozy intermodalne realizowało 20 przewoźników. W 2017 r. było ich 18, podczas gdy w 2016 r. na rynku intermodalnym funkcjonowało 13 spółek.

(ISBnews)