Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

ISBNews
12.03.2019 08:12
A A A


Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) powinien zostać przyjęty przez parlament jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, wynika z wypowiedzi wiceministra przedsiębiorczości i technologii Marka Niedużaka.

"Zakładamy, że rząd i Sejm przyjmie projekt dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa posiedzenia w lipcu" - powiedział Niedużak dziennikarzom.

Dodał, że w środę rozpocznie się trzydniowa konferencja uzgodnieniową, na którą przesłano ponad 1 000 stron uwag.

"Za sukces nowego prawa uznam, jeżeli uda się bardziej otworzyć zamówienia (PZP) dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla nabywania produktów bardziej  innowacyjnych. Liczę również, że spory na tle przetargów w jakieś większej części będą polubownie rozstrzygane" - dodał Niedużak.

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych pod koniec stycznia został skierowany do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Resort podał wtedy, że do głównych problemów, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych, to:

- nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, 
- niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta),
- brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy,
- brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, m.in. wzrostu innowacyjności, 
- wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie, 
- koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi, 
- ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych, 
-nieefektywny system kontroli zamówień publicznych.

(ISBnews)