AC SA miało 39,01 mln zł zysku netto, 49,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

ISBNews
12.03.2019 17:44
A A A


Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - AC SA odnotowało 39,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 30,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 49,56 mln zł wobec 39,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,43 mln zł w 2018 r. wobec 194,41 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2018 spółka osiągnęła rekordowe wartości sprzedaży, zwiększyła sprzedaż własnych produktów w szczególności na rynkach eksportowych. Zysk netto w 2018 r. osiągnął najwyższa w historii wartość 39 mln zł i był wyższy od zysku netto 2017 r. o 8,3 mln zł. Wzrost ten nastąpił przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 22,1% w stosunku do roku ubiegłego. Źródłem wzrostu sprzedaży była głównie sprzedaż eksportowa w podstawowym obszarze działalności ? sekwencyjnych instalacjach gazowych do samochodów. Większa sprzedaż instalacji gazowych została osiągnięta przy korzystnej na większości rynków relacji cen LPG i CNG do paliw konwencjonalnych, co sprzyjało popytowi na wyroby autogazowe Spółki. Korzystny wpływ na sytuację na dojrzałym rynku krajowym wywarł rekordowy wzrost importu samochodów używanych do Polski w 2018 r. Na wartość sprzedaży eksportowej i realizowanej marży na sprzedaży w 2018 r. korzystny wpływ wywarło osłabienie PLN wobec USD i EUR. W raportowanym okresie główny nacisk został położony na wprowadzanie na wszystkich rynkach sprzedaży pełnej kompleksowej oferty spółki, w tym własnych wyrobów mechanicznych." - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

"Pomimo wzrostu kosztów wynagrodzeń zgodnie z trendem obserwowanym w całym kraju, w 2018 r. wystąpiła niższa dynamika wzrostu kosztów sprzedanych produktów i towarów (120%) niż przychodów ze sprzedaży (122,1%) co wpłynęło korzystnie na wzrost realizowanej marży. W wyniku tego spółka uzyskała w 2018 roku wynik brutto na sprzedaży w wysokości 87 948 tys. zł ? wyższy niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 18 147 tys. zł, tj. o 26%" - czytamy dalej. 

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. 

(ISBnews)