KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

ISBNews
14.03.2019 10:19
A A A


Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Ewentualny wzrost cen energii, jeśli nastąpiłby wbrew zaproponowanej przez rząd ustawie, która ma temu przeciwdziałać, nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) i przekazanego agencji ISBnews.

Badanie wskazuje, że 27,1% respondentów nie zmieniłoby swojego koszyka wydatków, gdyby doszło do podwyżek. Zamiar ograniczenia wydatków zarówno na energię, jak i inne dobra konsumpcyjne wskakuje 23,8% Polaków, na samą energię - 22%, zaś jedynie na inne dobra - 11,9%. Swoich planów wydatkowych nie potrafiło sprecyzować 15,2% badanych.

W ocenie prezesa KPF Andrzeja Rotera, pomimo nadal wyrażanych przez gospodarstwa domowe obaw wobec możliwego wzrostu cen energii, wciąż optymistycznie oceniają one swą zdolność obsługi zobowiązań.

"Z badań KPF i IRG SGH wynika, że poprawia się percepcja Polaków co do ich zdolności do prawidłowej obsługi zobowiązań - nie tylko w krótkim, ale i w średnim horyzoncie czasu. Aż 80% ankietowanych deklaruje, że w nie dotyczą ich w ogóle problemy związane z regulacją zobowiązań. Prognoza na najbliższe 12 miesięcy jest również optymistyczna" - ocenił Roter.

Badanie wskazuje również, że według większości Polaków (95,3%), ewentualne podwyżki ceny energii wpłyną na ceny innych dóbr i usług, z czego 69,3% uważa, że "zdecydowanie" wpłyną, a 26,3%, że "raczej" wpłyną. 4% badanych jest zdania, że zmiany w taryfikatorze "raczej" nie przełożą się na inne ceny, a 0,4% - że "zdecydowanie" nie.

"Ujawniona w badaniu bardzo wysoka świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu wzrostu cen energii na wzrost koszyka zakupowego gospodarstw domowych jest pozytywnym zjawiskiem. Pozwala bowiem zakładać, iż z wyprzedzeniem zareagują one na zmiany w strukturze budżetów domowych, unikając poważnych konsekwencji, na przykład nadmiernego zadłużenia" - ocenił doradca KPF ds. ekonomicznych Mirosław A. Bieszki.

"Może to jednocześnie generować potencjalne ryzyko zmian w postawach konsumpcyjnych gospodarstw domowych, osłabiając pozytywne efekty rosnących przeciętnych wynagrodzeń i ich dochodów rozporządzalnych" - dodał.

Wyniki badań wskazują ponadto, że dla 72% respondentów wydatki na energię elektryczną są ważnym elementem ich comiesięcznego budżetu, z czego dla 29,5% "zdecydowanie" ważnym. 28% zaznaczyło odpowiedź "raczej nie są istotne", a 5% "zdecydowanie nie są".

Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2019 r. na próbie 680 gospodarstw domowych.

(ISBnews)