Aplisens miał 14,33 mln zł zysku netto, 17,41 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

ISBNews
21.03.2019 08:22
A A A


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Aplisens odnotował 14,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 19,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Rok 2018 był dla nas wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy symboliczne 100 mln zł przychodów, głównie dzięki wzrostom sprzedaży na rynkach krajowym, dawnej WNP oraz Unii Europejskiej, a także wpływom z nowo przejętej spółki CZAH-Pomiar. Spadek zysku netto wynika z wysokiej bazy z 2017 roku, kiedy rozwiązaliśmy odpis aktualizujący aktywo podatkowe w kwocie ok. 5,2 mln zł, co pozwoliło na zeprezentowanie rekordowego wyniku na poziomie 20 mln zł. W 2019 roku liczymy na dalsze wzrosty przychodów, zwłaszcza że kolejny rekord byłby doskonałym ukoronowaniem 10 lat funkcjonowania na giełdzie" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,41 mln zł wobec 17,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,71 mln zł w 2018 r. wobec 99,85 mln zł rok wcześniej. Największy wpływ na wypracowane w 2018 roku wyniki miał przychód z rynku krajowego, który wzrósł o 9,7% r/r i uplasował się na poziomie 35,7 mln zł. Sprzedaż na rynku dawnej WNP wyniosła 39,2 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 6,8%. Aplisens bacznie przygląda się rosnącemu rynkowi Unii Europejskiej, na którym sprzedaż osiągnęła poziom 24,4 mln zł (+11,8% r/r).

"Na wzrosty w kraju największy wpływ miała konsolidacja spółki CZAH-Pomiar realizującej ok. 70% sprzedaży na rynku polskim. Ponadto od 2018 roku obserwujemy systematyczny wzrost inwestycji dzięki uwolnieniu środków unijnych, w związku z czym w br. spodziewamy się dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży krajowej. Od wielu lat umacniamy swoja pozycję także na rynkach dawnej WNP, gdzie jesteśmy liderem w segmentach sond głębokości i przetworników ciśnienia, konsekwentnie rozwijamy gamę produktów, poszerzamy kompetencje spółek zależnych i tworzymy nowe przedstawicielstwa, np. w Kazachstanie. Rynek Unii Europejskiej odznacza się ogromnym potencjałem wzrostu. Jego udział w przychodach grupy systematycznie rośnie i spodziewamy się, że i w tym roku ta tendencja zostanie utrzymana" - dodał Żurawski.

Inwestycje spółki w 2018 roku wyniosły ponad 22 mln zł. Objęły m.in.: zakup maszyn i urządzeń (4,7 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (2,2 mln zł) oraz budowę stanowisk do produkcji innowacyjnych przepływomierzy (6,7 mln zł). Jednak największą część nakładów stanowił zakup spółki CZAH-Pomiar (7,8 mln zł), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 19,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)