Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z All In! Games

ISBNews
21.03.2019 10:23
A A A


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z Alin Group prowadzącym działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych i będącą w trakcie zmiany nazwy na All In! Games, podała Synerga.fund. Po połączeniu Synerga.fund zmieni nazwę i będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste.

Zgodnie z term sheet obie spółki oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Synerga.fund (spółka przejmująca) z Alin Group (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda udziałowcom spółki przejmowanej. Podmiot powstały w wyniku połączenia obu spółek będzie działał pod nazwą All In! Games lub inną wskazaną przez spółkę przejmowaną i zostanie ona określona w planie połączenia.

Podstawę do określenia parytetu wartości obu spółek będzie stanowiła ich wartość określona przez niezależnego, wybranego przez oba podmioty, biegłego rewidenta w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania term sheet. W oparciu o wynik wyceny obu spółek, wyniki negocjacji oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia. W celu realizacji transakcji Synerga.fund wyemituje akcje serii B1 w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości spółek oraz przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wymiany akcji. Spółka po połączeniu będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, podano w komunikacie.

"Podpisanie term sheet w sprawie połączenia ze spółką Alin Group Sp. z o.o. działającą w branży gier komputerowych stanowi kolejny ważny krok w kierunku fuzji obu podmiotów. Potencjał połączonej spółki będzie bardzo duży, bowiem z jednej strony będziemy mieli status spółki publicznej, a z drugiej strony dynamicznie rozwijającą się działalność w obszarze wydawania gier na konsole oraz komputery osobiste. Branża gier komputerowych to mocno rosnący i perspektywiczny rynek, dlatego nasza decyzja o połączeniu właśnie z All In! Games ma silne uzasadnienie. Najbliższe tygodnie chcemy przeznaczyć na przygotowanie całej transakcji od strony formalno-prawnej" - powiedział prezes Synerga.fund Tomasz Wykurz, cytowany w materiale.

Podmiot powstały po połączeniu będzie, zgodnie z przyjętą strategią, prowadził działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste. Dzięki wsparciu All In! Games wydawane gry otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych Synerga.fund nie wyklucza powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły określone rodzaje działalności gospodarczej, wskazano także.

"Wydawnictwo All In! Games zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w polskiej branży gier komputerowych. Podmiot ten zbudował bardzo zdywersyfikowane portfolio gier produkowanych przez polskie oraz zagraniczne studia. Pierwsze premiery gier zostały przewidziane już na II kwartał tego roku, a ich potencjalny sukces potwierdzi pozycję rynkową wydawnictwa i efektywność działalności. Model biznesowy oraz posiadane zasoby stanowią naszym zdaniem kluczowe czynniki mogące zadecydować o powodzeniu tego przedsięwzięcia" - dodał Wykurz.

6 marca br. Synerga.fund informowała, że podpisała list intencyjny w sprawie połączenia ze spółką Alin Group. Podpisanie term sheet miało nastąpić do 29 marca 2019 r.

Synerga.fund jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r.

(ISBnews)