Emilewicz: Dane za luty wzmacniają szansę na ok. 4% wzrostu PKB w 2019 roku

ISBNews
21.03.2019 12:13
A A A


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Dobre dane dotyczące przemysłu za luty potwierdza tezę, że oczekiwane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną i przy utrzymaniu trendów jest możliwe utrzymanie zakładanego tempa wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie około 4% prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), jak podała szefowa resortu Jadwiga Emilewicz.

"Według wstępnych danych GUS w lutym br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,1% r/r, a wynik był zdecydowanie lepszy od oczekiwań rynku (6%). Tak wysoki wynik jest pozytywnym zaskoczeniem, i należy go rozpatrywać jako wyjątkowo dobry, szczególnie dlatego, że punktem odniesienia jest bardzo wysoki, ponad 30-proc., wynik produkcji budowlanej sprzed roku" - czytamy w komentarzu Emilewicz do danych GUS.

"Bardzo dobry wynik przemysłu potwierdza tezę, że oczekiwane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną. Rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej i sprzedaż detaliczna również napawają optymizmem. Połączenie powyższych danych z obserwowanym trendem wzrostowym na kredytach w nieruchomości, wzmacnia tezę o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 roku. Co więcej, zgodnie z badaniem NBP, udział inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w ciągu najbliższego (I kw. 2019) kwartału, zwiększył się o 2,3 pkt proc. (kw/kw) i jest najwyższy od początku 2016 r. Utrzymanie powyższych parametrów umożliwi zrealizowanie zakładanego przez MPiT tempa wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie około 4%" - dodała minister.

Analitycy MPiT kulminacji produkcji budowlanej oczekują jednak w połowie roku.

"W marcu spodziewają się nieco wolniejszej dynamiki produkcji budowlanej. Szacują, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 10%" - czytamy dalej.

"Dobre wyniki notujemy w sprzedaży detalicznej, która wzrosła w lutym o 5,6% r/r (w cenach stałych, wobec wzrostu o 7,7% przed rokiem). Nastąpiła także korekta danych za styczeń (wzrost o 6,1% względem pierwotnie wskazanych 5,2%). Decydująca w lutym okazała się sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych (wzrost o 13,5%) oraz w sprzedaży samochodów (5%). Nadal obserwowany był wzrost w dziale meblowym i farmaceutycznym (o odpowiednio 13,8% i 8,2%). W strukturze sprzedaży detalicznej zauważalne jest trwałe ożywienie w sprzedaży mebli, sprzętu rtv i agd, odzwierciedlające wzrost w budownictwie mieszkaniowym. Według wstępnych danych GUS w lutym 2019 r. oddano do użytkowania 16 tys. mieszkań (wzrost o 6,9% r/r), a na sprzedaż i wynajem oddano aż 10 tys. mieszkań (13,2% więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku)" - podano także.

(ISBnews)