Nextbike miał 0,3 mln zł straty netto, 13,88 mln zł EBITDA w 2018 r.

ISBNews
21.03.2019 18:25
A A A


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Nextbike odnotował 0,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,87 mln zł wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 13,88 mln zł wobec 15,23 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,24 mln zł w 2018 r. wobec 43,51 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku flota Nextbike Polska wzrosła o 36% do rekordowej liczby 16,6 tys. rowerów . Przychody Grupy zwiększyły się w tym czasie o 41% do 61,2 mln zł. Sukces sprzedażowy przekroczył nasze oczekiwania. Jednocześnie, szczególnie w pierwszym półroczu, obserwowaliśmy wzrost kosztów operacyjnych skorelowany ze wzmocnieniem struktur Grupy i wzrostem kosztów na bieżące serwisowanie i relokowanie rowerów, a także z przygotowaniem do uruchomień systemów w drugim półroczu 2018 i w roku 2019. W efekcie skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 13,9 mln zł  i rok 2018 zakończyliśmy niewielką stratą netto na poziomie netto w wysokości -0,3 mln z" - napisał prezes Robert Lech w liście do akcjonariuszy. 

"Naszym ogromnym osiągnięciem, ale zarazem wysiłkiem i wyzwaniem, jest MEVO - System Roweru Metropolitalnego na Pomorzu. Będzie to największy system rowerowy w Europie w całości składający się z rowerów IV generacji. W jego skład wejdzie ponad 4 tys. rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie. Systemem objętych będzie 14 gmin w województwie pomorskim. Jesteśmy dumni z tego, że wygraliśmy największy rozstrzygnięty w 2018 w Polsce przetarg i możemy realizować ten unikalny projekt. Zakończyliśmy z wynikiem pozytywnym testy systemu i dziś jesteśmy w przededniu uruchomienia I Etapu, który ruszy 26 marca" - czytamy także. 

Prezes przypomniał, że w ub. roku działalność rozpoczął pierwszy system zagraniczny spółki w fińskim mieście Turku. Wskazał, że ekspansja geograficzna pozostaje jednym z priorytetów, co spółka udowodniła wygrywając kolejny przetarg w Finlandii ? na dostarczenie i obsługę systemu w Oulu.

"Wśród kluczowych celów jest także intensyfikacja współpracy z partnerami z sektora prywatnego. Przychody z tego źródła stanowią już 22% przychodów ogółem i zakładamy, że będą systematycznie się zwiększać. Liczba stacji sponsorskich stale rośnie, realizujemy też ważne projekty m.in. z PKN Orlen, czy Benefit Systems, z którą w grudniu sfinalizowaliśmy negocjacje podpisując kolejną, 3-letnią umowę o współpracy"- napisał także Lech. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 0,29 mln zł wobec 4,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)