Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

ISBNews
22.03.2019 09:14
A A A


Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Work Service podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii grupy kapitałowej, podała spółka.

"Grupa kapitałowa Work Service planuje skoncentrować swoją działalność na rodzimym rynku usług personalnych oraz transgranicznej wymianie pracowników do i z Polski. W ramach aktualizacji strategii emitent planuje analizę w następujących obszarach:

- działalności inwestycyjnej, w szczególności dalszych dezinwestycji oraz potencjalnych nowych inwestycji wzmacniających realizację strategii,

- zadłużenia spółki, w tym spłaty lub refinansowania kredytów bankowych i długu obligacyjnego emitenta,

- alternatywnych źródeł finansowania grupy kapitałowej Work Service, w szczególności emisji akcji, warrantów, obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów kapitałowych oraz dłużnych" - czytamy w komunikacie.

Przegląd opcji strategicznych ma wyłonić najkorzystniejszy sposób realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Work Service w branży usług personalnych w Polsce, podano również.

W procesie przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki współpracuje z doradcą finansowym oraz planuje nawiązać współpracę z domem maklerskim.

"Zarząd emitenta informuje równocześnie, że nie podjął żadnych wiążących decyzji związanych z wyborem opcji strategicznych i nie deklaruje, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte" - podsumowano.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)