WIB i FGPW: Tylko 8% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o finansach

ISBNews
27.03.2019 11:15
A A A


Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Prawie połowa Polaków (49%) ocenia swoją wiedzę o finansach jest małą lub bardzo małą, a tylko 8% jako dobrą lub bardzo dobrą. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%, wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019", zaprezentowanego podczas III Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.  

Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii, oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57% wskazań) oraz najstarsi powyżej 65. roku życia (56% wskazań). Duże problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi, wśród, których 58% osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętnego. Polacy najsłabiej oceniają swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa (65%). W dalszej kolejności krytycznie spoglądają także na poziom wiedzy o kredytach i pożyczkach (44%).

"Wyniki badań samooceny wiedzy finansowej Polaków pokazują, że prowadzone działania edukacyjne są potrzebne i wymagają dalszego rozwoju oraz współpracy między różnymi środowiskami, tak jak ma to miejsce w przypadku Programu 'Bankowcy dla Edukacji', a także systemowego zaangażowania oświaty i mediów. Jednocześnie warto podkreślić, że 42% bankowców już zauważa stopniowy wzrost świadomości ekonomicznej klientów. Niemniej, w kontekście chociażby dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej, niedobór wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa zadeklarowany przez 65% badanych stanowi bardzo istotne wyzwanie, któremu należy sprostać" - powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany  w komunikacie. 

Aż 64% Polaków nie jest zainteresowana inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale przy tym 34% z nich nie wie nawet na czym to polega w praktyce. Najwięcej obaw (30%) przy tym  wzbudza nieprzewidywalność rynku kapitałowego. 

"Pozytywniej - również w kontekście pracowniczych planów kapitałowych - wyglądają wyniki dotyczące oszczędzania długoterminowego. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i, co ważniejsze, planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%. Z kolei 39% ankietowanych wie, że istnieją możliwości oszczędzania na emeryturę, ale nigdy się nimi nie interesowała" - czytamy w komunikacie.  

Większość Polaków (75%) deklaruje, że bardzo dokładnie czyta zapisy w umowach finansowych, choć 43% nie rozumie ich w całości. Jednocześnie aż 23% osób z wykształceniem podstawowym przyznaje, że przy ich podpisywaniu sprawdza jedynie podstawowe dane. 

Z badania wynika także, iż informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z mediów (68%) i internetu (66%). Dla połowy ankietowanych to banki i inne instytucje finansowe są ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej.  

"Jako najbardziej preferowaną formę nauki (68%) podstaw finansów, bankowości czy inwestowania wskazano spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i wykładów. Do ankietowanych przemawiają również poradniki i infografiki (55%), a także filmy edukacyjne oraz platformy e-learningowe (oba po 53%)" - czytamy również. 

Z kolei według bankowców, którzy na zlecenie Związku Banków Polskich zostali zapytani w lutym br. o to jak oceniają poziom wiedzy klientów banków, ponad połowa klientów (56%) wykazuje ją na poziomie przeciętnym, a prawie jedna trzecia (27%) na dobrym.

"Co może napawać optymizmem - to, że zdaniem 42% pracowników sektora bankowego podnosi się stopniowo poziom wiedzy finansowej ich klientów. Jeśli chodzi o najtrudniejsze zagadnienia dla klientów banków, to wskazane zostało również cyberbezpieczeństwo (24%), ale na pierwszym miejscu znalazło się inwestowanie (62%)" - wskazano także. 

Badanie "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019" przeprowadzone zostało na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) przez firmę Indicator na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 500 osób w dniach 7-13 marca br.

Badanie osób z sektora bankowego przeprowadzone zostało na zlecenie Związku Banków Polskich w ramach "Monitora Bankowego" przez Kantar TNS w lutym br. 

(ISBnews)