Rada nadzorcza PZU powołała zarząd nowej kadencji z Pawłem Surówką na czele

ISBNews
28.03.2019 07:59
A A A


Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład zarządu PZU nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa. Ponadto do zarządu nowej kadencji powołano Tomasza Kulika, Macieja Rapkiewicza, Małgorzatę Sadurską, Marcina Eckerta, Adama Brzozowskiego, Elżbietę Häuser-Schöneich, podała spółka.

"Powołanie Pawła Surówki następuje na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia uchwały rady nadzorczej PZU w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022" - czytamy w komunikacie.

"Serdecznie dziękuję radzie nadzorczej za okazane zaufanie. Powołanie przez radę nadzorczą zarządu na nową kadencje przyjmuję jako potwierdzenie słuszności kierunku, który obraliśmy ogłaszając strategię #nowePZU oraz docenienie rekordowych wyników spółki. Jestem przekonany, że w gronie osób, które odpowiadały za ten sukces, tj. Małgorzaty Sadurskiej, Tomasza Kulika oraz Macieja Rapkiewicza, będziemy w stanie kontynuować naszą pracę i osiągniemy cele określone w strategii na 2020 rok" - powiedział Surówka, cytowany w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład zarządu PZU nowej kadencji następujące osoby:

1. Tomasza Kulika, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu PZU SA,

2. Macieja Rapkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu PZU SA,

3. Małgorzatę Sadurską, powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu PZU SA,

4. Marcina Eckerta, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu PZU SA,

5. Adama Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu PZU SA,

6. Elżbietę Häuser-Schöneich, powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu PZU SA, wymieniono w komunikacie.

W przypadku Adama Brzozowskiego i Elżbiety Häuser-Schöneich powołanie następuje z dniem następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia PZU zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania prezesa zarządu PZU SA i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022, zaznaczono w informacji.

W przypadku pozostałych osób powołanie następuje z dniem 28 marca 2019 roku na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania prezesa zarządu PZU SA i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

"Dotychczasowy członek zarządu PZU SA Roger Hodgkiss będzie pełnił funkcję członka zarządu PZU SA do najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia" - wskazano także.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)