Tower Investments rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

ISBNews
29.03.2019 09:47
A A A


Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Tower Investments rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka.

"Zgodnie z przywołaną uchwałą zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez spółkę w 2018 r., została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki. Na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 1 zł dywidendy. Natomiast w stosunku do pozostałej części zysku netto rekomenduje się przekazanie go na kapitał zapasowy spółki. Powyższa rekomendacja uwzględnia jednostkowy wstępny wynik finansowy spółki za rok obrotowy 2018. Jednocześnie w przypadku, gdy ostateczne wyniki finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym odbiegałyby znacząco od wstępnych danych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 8/2019, wówczas zarząd spółki zastrzega możliwość zmiany przedmiotowej rekomendacji" - czytamy w komunikacie.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)