URE: Średnia cena energii elektr. dla gosp. domowych to 0,5055 zł/kWh w 2018 r.

ISBNews
29.03.2019 10:43
A A A


Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniosła 0,5055 zł/kWh w 2018 r., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

"Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018 wyniosła 0,5055 zł/kWh. Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera VAT" - czytamy w komunikacie.

URE podał też średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2018 r. Wyniosły one:

- w jednostkach opalanych paliwami węglowymi 41,89 zł/GJ,

- w jednostkach opalanych paliwami gazowymi 63,55 zł/GJ,

- w jednostkach opalanych olejem opałowym 80,71 zł/GJ,

- w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii 44,20 zł/GJ.

W odrębnym komunikacie prezes URE ogłosił wskaźniki referencyjne dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Wynoszą one obecnie:

- dla paliw węglowych ? 1,0,

- dla paliw gazowych ? 1,0,

- dla oleju opałowego ? 1,0,

- dla paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii ? 1,0.

(ISBnews)