Zysk netto Vistuli wzrósł r/r do 19,09 mln zł w IV kw. 2016 r.

ISBNews
14.03.2017 08:58
A A A


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Vistula odnotowała 19,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,01 mln zł wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 188,18 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 159,6 mln zł rok wcześniej.

W całym 2016 r. spółka miała 35,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 598,6 mln zł w porównaniu z 514,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 16,58 mln zł wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"W roku 2016 grupa kapitałowa Vistula Group S.A. uzyskała historycznie najlepszy wynik pod względem przychodów oraz zrealizowanego zysku netto. Grupa kapitałowa wypracowała ponad 598 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 35 mln zł zysku netto i ponad 65 mln zł EBITDA. W ujęciu narastającym wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem zrealizowanych w 2016 roku przez grupę kapitałową była wyższa o 16,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. W kluczowym obszarze dystrybucji detalicznej przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły 334,1 mln zł i były wyższe o 20,2% od osiągniętych w roku 2015, w tym w sieci franczyzowej segmentu odzieżowego, która na koniec roku 2016 liczyła już łącznie 60 salonów, stanowiły 11% przychodów segmentu odzieżowego ogółem. Przychody zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły 235,8 mln zł, co oznacza wzrost o 15,7% w stosunku do roku 2015" - napisał prezes Grzegorz Pilch w liście załączonym do raportu rocznego. 

Wskazał, że dynamiczny rozwój sieci sprzedaży zarówno w obszarze sklepów własnych jak również franczyzowych, dokonywany przez otwieranie nowych lokalizacji oraz relokacje w ramach centrów handlowych, pozwolił zakończyć rok 2016 na poziomie 366 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej wynoszącej 30,5 tys. m2. Przypomniał, że w 2016 roku otwarto w ramach grupy kapitałowej 52 nowe salony, co przyniosło wzrost netto łącznej powierzchni sprzedażowej w grupie kapitałowej o 9%, tj. o ponad 2,5 tys. m2.

"Rok 2016 był również rokiem rekordowym, pod względem wzrostu sprzedaży kanału online i franczyzy jako nowych kanałów dystrybucyjnych, które były i są naszym priorytetem w przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju. Łącznie z tych kanałów dystrybucji uzyskaliśmy 83 mln zł przychodów, co stanowiło około 14% przychodów grupy kapitałowej. Na szczególne wyróżnienie w tym obszarze zasługuje marka Wólczanka, której sprzedaż online przekroczyła swą dynamiką 47%, a jej udział w przychodach marki zbliżył się do 17%" - napisał także Pilch. 

Vistula specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)