Unimot miał 0,11 mln zł zysku netto, 13,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

ISBNews
01.04.2019 08:20
A A A


Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Unimot odnotował 0,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wobec trudności, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym półroczu ubiegłego roku, zweryfikowaliśmy nasze cele biznesowe i uruchomiliśmy szereg działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Wśród najważniejszych wymienię m.in. obniżenie kosztów
logistycznych, redukcję zatrudnienia czy redukcję kosztów usług finansowych. Zdecydowaliśmy się także zawiesić projekt aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz dokonać odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Blue Cold, dedykowanej do skraplania gazu ziemnego. Efektem realizacji wspomnianych działań było uzyskanie ponad 13 mln zł oszczędności na koniec 2018 r." - powiedział prezes spółki Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił Unimot, skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł w 2018 r. 13,5 mln zł, czyli o 13% więcej od prognozowanego. Po oczyszczeniu
z negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych i efektu wycen księgowych, EBITDA skorygowana wyniosła 31,5 mln zł, tj. o 27,5% więcej niż w roku poprzednim.

Zysk operacyjny wyniósł 0,73 mln zł wobec 29,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 367,46 mln zł w 2018 r. wobec 3 005 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki wytężonej pracy i słusznym decyzjom biznesowym, udało nam się nie tylko zrealizować wynik prognozowany w strategii na 2018 r., ale nawet przekroczyć go o 13%. W bieżącym roku, zgodnie z prognozami, zamierzamy osiągnąć skorygowaną EBITDA w wysokości 34 mln zł. Pracujemy nad dalszą poprawą marżowości w segmencie hurtowej sprzedaży paliw, zintensyfikowaliśmy też rozwój sieci stacji Avia w Polsce i na Ukrainie. W kontekście nowych wyzwań na rynku LPG planujemy położyć nacisk na szybkość i elastyczność dostaw produktu. Chcemy również rozbudować własne zaplecze magazynowe oraz zwiększyć działalność na rynku instalacji zbiornikowych. Mamy dalsze plany rozwoju segmentu energii elektrycznej. Podejmiemy też kolejne kroki w celu optymalizacji działalności segmentu gazowego" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 2,2 mln zł wobec 22,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)