Mirbud wybrany do budowy obwodnicy Olesna za 667,7 mln zł

ISBNews
01.04.2019 16:23
A A A


Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia, warta 667,69 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)", podał Mirbud.

"Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego ? Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)