Czerwińska: Dzięki impulsowi fiskalnemu spowolnienie gosp. będzie łagodniejsze

ISBNews
01.04.2019 17:23
A A A


Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - W tym roku czeka Polskę nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego, ale m.in. dzięki zapowiedzianemu impulsowi fiskalnemu spowolnienie będzie łagodniejsze, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

"Wstępny szacunek GUS dotyczący deficytu sektora finansów publicznych, jest kolejnym dowodem na to, że za nami absolutnie wyjątkowy rok. Niewiele brakowało, żebyśmy po raz pierwszy w historii odnotowali zrównoważony budżet, choć wynik na poziomie 0,4% PKB należy przyjąć bardzo pozytywnie. Jest to zasługa racjonalnego zarządzania budżetem oraz skutecznego uszczelniania systemu podatkowego, dzięki czemu znacząco zwiększyliśmy wpływy podatkowe" - napisała Czerwińska w komentarzu do opublikowanych danych GUS.

Dodała, że przy tej okazji trzeba też pamiętać, że 2018 r. był okresem szczytowej koniunktury, co również pomogło w osiągnięciu rekordowo niskiego deficytu sektora.

"W bieżącym roku czeka nas nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego, ale m.in. dzięki zapowiedzianemu impulsowi fiskalnemu spowolnienie będzie łagodniejsze, a Polska pozostanie jednym z liderów wzrostu w Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

Według wstępnych danych Głównego Urzęd Statystycznego (GUS) deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2018 roku 0,4% PKB (wobec 1,5% - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 48,9% PKB na koniec 2018 r. (wobec 50,6% PKB rok wcześniej).

(ISBnews)