BOŚ: Deficyt sektora 'general government' przekroczy 2% PKB w 2019 r.

ISBNews
02.04.2019 13:15
A A A


Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. "general government" wzrośnie do powyżej 2% PKB w 2019 podał Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w swoim przeglądzie kwartalnym. Jednak, według banku, deficyt ten nie przekroczy 3% PKB w kolejnych latach.

"Według wstępnych danych, deficyt SFP w ub.r. silnie obniżył się do historycznie niskiego poziomu 0,4% PKB. W 2019 r. oczekujemy skokowego wzrostu deficytu powyżej 2% PKB zakładając: - realizację wszystkich zapowiadanych działań fiskalnych, - mniej spektakularne wyniki FUS (dalszy wzrost dynamiki wydatków i wolniejszy wzrost wpływów ze składek), - wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego" - czytamy w kwartalniku.

Bank nie spodziewa się w kolejnych latach przekroczenia progu deficytu na poziomie 3% PKB.

"W kolejnych latach systematycznie pogarszające się perspektywy demograficzne będą skutkowały dalszym wzrostem deficytu SFP, choć nadal uważamy, że poziom deficytu nie przekroczy 3% PKB, przy prawdopodobnym ograniczeniu po wyborach parlamentarnych transferów socjalnych (np. rezygnacja z wypłat tzw. 'trzynastych' emerytur). Ponadto kwotowy poziom świadczenia w ramach programu 'Rodzina 500+' implikuje, że jeżeli nie będzie ono waloryzowane, w kolejnych latach jego udział w wydatkach będzie obniżał się" - czytamy też w raporcie.

(ISBnews)