Synektik: Raport końcowy z obserwacji pacjentów w II fazie badań klin. w VI

ISBNews
05.04.2019 11:08
A A A


Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Synektik oczekuje, że finalna wersja raportu z trzymiesięcznego okresu obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ramach II fazy badań klinicznych będzie gotowa do końca I poł. br., podała spółka. 

 "Zarząd Synektik SA informuje o zakończeniu trzymiesięcznego okresu obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ramach II fazy badań klinicznych. Nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym. Jednocześnie spółka informuje, że finalna wersja raportu oczekiwana jest do końca czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że rozwój kliniczny kardioznacznika przebiega zgodnie z haromonogramem i zarząd spodziewa się potwierdzenia punktów końcowych zdefiniowanych w protokole badania.

Powyższa informacja została uznana przez zarząd Synektik SA za istotną ze względu na strategiczne znaczenie projektu kardioznacznika w rozwoju grupy kapitałowej Synektik, podsumowano. 

Kardioznacznik to innowacyjny radiofarmaceutyk przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego (ang. myocardial perfusion imaging - MPI) metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby wieńcowej. 

Wcześniej spółka iż zakończenie drugiej fazy badań klinicznych wraz z przygotowaniem raportu z badania będzie kolejnym, niezbędnym krokiem do uzyskania rejestracji radiofarmaceutyku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). 

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. 

(ISBnews)