Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

ISBNews
08.04.2019 15:26
A A A


Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spłaty długu pozostaną mocne w średnim okresie, zgodnie z niezmienionym scenariuszem ratingowym Fitch. Ratingi miasta uwzględniają również wysoką zdolność Poznania do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętą gospodarkę Poznania w porównaniu do innych polskich miast. Ratingi biorą również pod uwagę wysokie zobowiązania pośrednie miasta" - czytamy w komunikacie. 

Agencja wskazała, że Poznań w średnim okresie utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 440 mln zł. Fitch utrzymuje swoje prognozy dotyczące deficytu budżetowego miasta na poziomie 5% dochodów ogółem w średnim okresie (220 mln zł rocznie), podano także.

"Fitch prognozuje, że zobowiązania pośrednie Poznania zaczną ponownie rosnąć od 2019 r. i w średnim okresie mogą wzrosnąć do 1,6 mld zł, stanowiąc 40% dochodów bieżących Miasta (2018: 1,1 mld zł oraz 30% dochodów bieżących). Będzie to wynikać z nowych inwestycji realizowanych przez spółki miejskie, przede wszystkim spółkę świadczącą usługi transportu publicznego. Zobowiązania te nie powinny jednak wywierać presji na budżet miasta, ponieważ większość tych zobowiązań dotyczy spółek miejskich, które charakteryzują się dużą zdolnością do samodzielnej obsługi długu" - czytamy dalej. 

Fitch wskazał, że ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Poznań utrzyma dobre wyniki operacyjne, a wskaźnik spłaty zadłużenia będzie w sposób trwały wynosić poniżej 3 lat oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski (A-/Perspektywa Stabilna).

"Natomiast istotne pogorszenie się wskaźnika spłaty długu powyżej ośmiu lat w wyniku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej lub znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego może przyczynić się do zmiany perspektywy ratingów na negatywną lub do obniżenia ratingów. Dodatkowo rating może zostać obniżony w przypadku obniżenia ratingu Polski" - oceniono w materiale.
 

(ISBnews)