Globalworth Poland RE zostanie wycofane przez właściciela z GPW

ISBNews
08.04.2019 17:04
A A A


Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Globalworth Real Estate Investments Limited (GREIL) po zakończeniu planowanej emisji prywatnej zwiększy swój udział w Globalworth Poland Real Estate (GPRE) do ponad 99% i zamierza rozpocząć procedurę wycofania akcji GPRE z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. 

"Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. otrzymał pismo od Globalworth Real Estate Investments Limited informujące o zamiarze pozyskania przez GREIL dodatkowego kapitału udziałowego w wysokości do 500 mln euro w ramach: 

- planowanego pozyskania kapitału w wysokości do 347,6 mln euro, w drodze emisji prywatnej obejmującej do 38 201 512 nowych akcji zwykłych, z wyłączeniem prawa poboru (emisja prywatna), po cenie emisyjnej w wysokości 9,10 euro za 1 akcję emitowaną w ramach emisji prywatnej; oraz 

- umowy pomiędzy GREIL i Growthpoint Properties International Proprietary Ltd na podstawie której GREIL nabędzie (za pośrednictwem swojej spółki zależnej: Globalworth Holding B.V. 95 541 401 akcji GPRE należących do Growthpoint po cenie 1,60 euro za 1 akcję GPRE, w zamian za objęcie około 16 798 488 nowych akcji zwykłych w kapitale zakładowym GREIL przez Growthpoint po cenie 9,10 euro za 1 nową akcję zwykłą w kapitale zakładowym GREIL" - czytamy w komunikacie. 

"Wymiana GPRE jest uwarunkowana odbyciem się emisji prywatnej i zostanie zakończona po zakończeniu emisji prywatnej. W rezultacie wymiany GPRE łączny udział GREIL (za pośrednictwem Globalworth Holding) w GPRE zwiększy się do ponad 99%" - czytamy dalej.

Zgodnie z umową wymiany, niezwłocznie po zakończeniu wymiany GPRE, GREIL nabędzie pozostałe akcje GPRE i/lub wykorzysta ustawowe prawo przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) pozostałych akcji GPRE.

"Ponadto GREIL zamierza rozpocząć procedurę wycofania akcji GPRE z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzięki wskazanej operacji GREIL będzie w stanie dokonać racjonalnej reorganizacji grupy oraz zaadresować kwestie biznesowe, w tym ograniczyć koszty administracyjne oraz wykorzystać synergie operacyjne z równoczesnym uproszczeniem struktury kapitałowej GREIL" - czytamy także.

Zakończenie emisji prywatnej przewidziane jest w piątek, dnia 12 kwietnia 2019 r., a zakończenie wymiany GPRE jest przewidziane niezwłocznie po zakończeniu emisji prywatnej, podano także.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)