Agora miała 5,09 mln zł zysku netto, 0,88 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

ISBNews
10.04.2019 18:07
A A A


Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Agora odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,1 mln zł w 2018 r. 

Zysk operacyjny wyniósł 0,88 mln zł wobec 73,04 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 141,16 mln zł w 2018 r. wobec 1 165,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 15,17 mln zł wobec 68,12 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)