ZA Puławy wybrały wstępnie ofertę konsorcjum do budowy bloku energetycznego

ISBNews
16.04.2019 18:05
A A A


Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) -  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora inwestycji dla projektu pn."Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", podała spółka. 

"Zarząd emitenta informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały 3 oferty. Oprócz powyższego Konsorcjum, oferty złożyło także konsorcjum, którego liderem jest spółka Rafako oraz PowerChina Nuclear Engineering Company Limited. Spośród wszystkich oferentów, Konsorcjum w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone w dokumentacji przetargowej." - czytamy w komunikacie.

"Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji dla projektu nie przekroczy kwoty 1,16 mld zł netto. Kwota ta wpłynie również na konieczność aktualizacji całkowitego budżetu projektu, który wg szacunków zarządu emitenta nie powinien przekroczyć kwoty 1,2 mld zł netto" - czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że ostateczny wybór oferty w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora inwestycji dla projektu i zawarcie umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2019 r., po zatwierdzeniu przez organa korporacyjne emitenta aktualizacji budżetu projektu oraz wyrażeniu zgody na zawarcie z konsorcjum umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji, natomiast sama realizacja projektu w oparciu o ww. umowę ma wynosić 36 miesięcy. 

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)