Master Pharm miało 10,74 mln zł zysku netto, 15,74 mln zł EBITDA w 2018 r.

ISBNews
19.04.2019 08:51
A A A


Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Master Pharm odnotowało 10,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,59 mln zł wobec 10,08 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 15,74 mln zł wobec 12,22 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r. wobec 63,57 mln zł rok wcześniej.

"Kolejny rok z rzędu grupa odnotowała istotną poprawę pozycji wynikowych, które w analizowanym okresie rosły szybciej od przychodów. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 10,7 mln zł, co oznacza wzrost o 34% r/r. Zysk operacyjny wzrósł o 35% rdr do wartości 13,6 mln zł, natomiast EBITDA o 30%, osiągając 15,7 mln zł. Wzrost wyników był z jednej strony rezultatem wyższej sprzedaży, z drugiej - zapowiadanego spadku dynamiki wzrostu kosztów, który opisujemy w niniejszym Sprawozdaniu. Wypracowana w 2018 r. marża netto na poziomie grupy wyniosła 14,4% (+1,8 pkt proc. r/r), marża operacyjna 18,2% (+2,3 pkt proc.), a marża EBITDA 21,1% (+2 pkt proc.)" - czytamy w liście prezesa Master Pharm Jacka Franasika. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 10,58 mln zł wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej.

"W perspektywie najbliższych kwartałów oczekujemy dalszego wzrostu przychodów i zysków, przy jednoczesnej dalszej stabilizacji kosztów stałych. Analizując prognozy zamówień klientów, oceniamy że utrzymanie obecnego tempa rozwoju jest realnym scenariuszem. Ponadto, zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi, stale obserwujemy branżę pod kątem potencjalnej akwizycji, w celu zwiększenia zdolności wytwórczych grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych. Rynek suplementów ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i chcemy je maksymalnie wykorzystać" - dodał Franasik. 

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)