Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

ISBNews
19.04.2019 23:02
A A A


Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 1,8% PKB w tym roku i dalej do 2,6% PKB w 2020 r., podał Moody's Investors Service.

"W latach 2019-2020 Moody's spodziewa się wzrostu deficytu fiskalnego do odpowiednio 1,8% i 2,6% w świetle pakietu wyborczego rządzącego Prawa i Sprawiedliwości (PiS), ogłoszonego 23 lutego 2019 r. Pakiet ten zawiera głównie wydatki na cele społeczne, które powiększą deficyt strukturalny Polski. Jednakże Moody;s spodziewa się wdrożenia pewnych dodatkowych rozwiązań fiskalnych po stronie dochodowej i wydatkowej, aby utrzymać wpływ pakietu wyborczego w granicach krajowych reguł fiskalnych, ponieważ polskie władze nadal respektują krajowe i unijne zasady fiskalne" - czytamy w komunikacie.

Agencja podkreśla, że w 2018 r. deficyt fiskalny spadł do najniższego poziomu w historii (0,4% PKB), zaś zadłużenie sektora general government w relacji do PKB po raz pierwszy od 2009 r. obniżyło się poniżej poziomu 50%. Główne przyczyny tych wyników - według Moody's - to silny wzrost PKB i poprawa ściągalności podatków.

"Moody's prognozuje, że relacja długu do PKB ustabilizuje się na ubiegłorocznym poziomie ok. 49% (tak samo, jak dekadę wcześniej)" - czytamy dalej.

Według "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019", wynik sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie -1,7% PKB w tym roku (wobec -0,4% PKB w ub.r.) oraz +0,2% PKB w przyszłym roku. W latach 2021 i 2022 wynik sektora ma wynieść odpowiednio: -0,3% PKB i -0,6% PKB.

Bez działań jednorazowych (one-off) wynik sektora będzie kształtował się następująco: -1,7% PKB w 2019 r., -0,9% PKB w 2020 r., -0,5% PKB w 2021 r. i -0,7% PKB w 2022 r.

(ISBnews)