Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

ISBNews
23.04.2019 07:38
A A A


Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka.

"Obligacje serii B zostały przydzielone łącznie 59 inwestorom" - czytamy w komunikacie.

Prawa z obligacji serii B powstaną z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emisja obligacji serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r., podano także.

Jak podawano wcześniej, wpływy z emisji mają refinansować zadłużenie z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku.

Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus marża 175 bps. Określono półroczne okresy odsetkowe.

Obligacje mają być docelowo notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW lub przez BondSpot w ramach rynku Catalyst.

Wartość zobowiązań spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2 672,5 mln zł. Spółka na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała zobowiązania przeterminowane w kwocie 25,5 mln zł.

Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji serii B zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji, zaznaczono także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)