Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o 1,3 zł dywidendy na akcję

ISBNews
23.04.2019 14:43
A A A


Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w kwocie 5,66 mln zł, czyli 1,3 zł na akcję, podała spółka.

"Dywidendą objętych jest 4 352 627 sztuk akcji spółki; dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 maja 2019 roku; dzień wypłaty dywidendy ustalono na 21 maja 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

ZM Ropczyce odnotowały 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 27,87 mln zł wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)