ZM Ropczyce miały 13,75 mln zł zysku netto, 20,41 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ISBNews
24.04.2019 07:53
A A A


Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 13,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,72 mln zł wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 20,41 mln zł, o 24,6% więcej r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,27 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 88,97 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za I kwartał 2019 roku to w głównej mierze efekt konsekwentnej realizacji strategii dywersyfikacji we wszystkich aspektach biznesowych. Stawiamy na długoterminowe rozwiązania, dlatego dbamy o relacje z dotychczasowymi partnerami i pozyskujemy nowych w oparciu o długoterminową współpracę. W minionym kwartale prowadziliśmy także intensywne działania marketingowe, których rezultatem jest pozyskanie nowych odbiorców na Bliskim Wschodzie i w Europie. Zwykle pierwszy kwartał jest najsłabszy z perspektywy całego roku. Tym razem okazał się najlepszym w historii i liczymy, że najbliższe kwartały również będą dobre" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

W okresie pierwszych 3 miesięcy br. do hutnictwa żelaza i stali zrealizowano sprzedaż na poziomie 48,5 mln zł (+11,9% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 15,3 mln zł (-8% r/r), zaś do przemysłu cementowo wapienniczego rekordowe 30,5 mln zł (+45,8% r/r).

"Najważniejszym odbiorcą grupy pozostaje branża hutnictwa żelaza i stali, w ramach której kontynuowaliśmy współpracę z największymi hutami w Polsce oraz realizowaliśmy kompleksowe projekty w Niemczech i Czechach. Zmniejszenie w segmencie metali nieżelaznych to głównie efekt wysokiej bazy roku ubiegłego, kiedy realizowaliśmy projekt o wyjątkowo dużej skali. W minionym kwartale kontynuowaliśmy współpracę z największym krajowymi hutami metali kolorowych w Polsce oraz realizowaliśmy kompleksowe zamówienia na Filipiny i do Belgii. Sprzedaż dla przemysłu cementowo-wapienniczego była najwyższa w historii dzięki rozpoczęciu współpracy z nowymi partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kazachstanu. Jednocześnie kontynuowaliśmy dostawy na rynek krajowy, RPA i Stanów Zjednoczonych" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 13,81 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)