Grupa Azoty miała 9,76 mln zł zysku netto, 764,44 mln zł EBITDA w 2018 r.

ISBNews
26.04.2019 08:48
A A A


Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 9,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 456,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 80,99 mln zł wobec 597,21 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 764,44 mln zł wobec 1 186,89 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 998,97 mln zł w 2018 r. wobec 9 617,5 mln zł rok wcześniej.

"Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,0%, co przy jednoczesnym wyższym wzroście poziomu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 12,7%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży w 2018 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 567 218 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 121 573 tys. zł i obniżył się o 606 866 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

"W 2018 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (40 582) tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 80 991 tys. zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 171,06 mln zł wobec 354,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)