Grupa Azoty Puławy miała 57,25 mln zł zysku netto, 270,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

ISBNews
26.04.2019 08:45
A A A


Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowała 57,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 243,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 57,25 mln zł wobec 301,83 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 270,5 mln zł wobec 498 mln zł rok wcześniej.

"Spadek rentowności na wszystkich poziomach wyniku (EBITDA, EBIT, wynik netto) wynika z większej dynamiki kosztów (głównie: wyższa cena gazu ziemnego o 28,0%) w relacji do dynamiki zmian: przychodów ze sprzedaży, sumy aktywów, kapitału zaangażowanego i kapitałów własnych" - podano w sprawozdaniu finansowym grupy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3577,92 mln zł w 2018 r. wobec 3490,9 mln zł rok wcześniej.

"Poczynione przez nas działania w kierunku redukcji kosztów oraz rozpoczęcie od 1 października pracy operacyjnej przez zlokalizowany w Puławach Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro, pozwoliły na aktywne wyjście naprzeciw trudnemu otoczeniu makroekonomicznemu. Spadek cen gazu obserwowany od listopada 2018 roku, w połączeniu z naszymi działaniami, pozwolił zakończyć miniony rok dobrymi wynikami czwartego kwartału zwłaszcza na poziomie przychodów ze sprzedaży w części nawozowej, gdzie odnotowaliśmy wzrost wolumenów i cen sprzedaży saletry amonowej, RSM i mocznika w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego" - napisał prezes Krzysztof Bednarz w liście do akcjonariuszy.

Przychody były większe o 87,0 mln zł (tj. o 2,5%), w tym: z tytułu sprzedaży krajowej ? zwiększyły się o 119,0 mln zł (tj. o 5,3%), a z tytułu sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 32,0 mln zł (tj. o 2,6%), w tym odnotowano: ? wzrost przychodów ze sprzedaży ?podstawowych produktów chemicznych" o 63,6 mln zł (tj. o 4,8%) ? głównie z tytułu wyższych wolumenów i cen sprzedaży mocznika i melaminy; ? wzrost przychodów ze sprzedaży w grupie ?podstawowe produkty nawozowe" o 21,9 mln zł (tj. o 1,2%) ? głównie za sprawą wyższych wolumenów sprzedaży saletry amonowej i nawozu Holist; ? wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałej o 1,5 mln zł (tj. o 0,4%), podano w sprawozdaniu grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 84,16 mln zł wobec 264,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)