Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w marcu

ISBNews
30.04.2019 11:01
A A A


Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% w marcu 2019 r. wobec 3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2018 r. wynosiła 3,8%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 580 tys. w marcu wobec 593 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 6,4%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca br. 5,9%. 

(ISBnews)