Datawalk miało 13,75 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w 2018 r.

ISBNews
02.05.2019 08:16
A A A


Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Datawalk odnotowało 13,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,86 mln zł wobec 19,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mln zł w 2018 r. wobec 1,75 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2019 grupa nie planuje ponoszenia istotnych nakładów na inwestycje w rzeczowy majątek trwały ani wartości niematerialne i prawne inne, niż niezbędne dla rozwijania platformy DataWalk. Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania grupa nie jest w stanie określić poziomu tych nakładów, gdyż konieczność zakupu określonego oprogramowania (licencji lub wytworzonej usługi) będzie zależała od bieżących potrzeb związanych pracami rozwojowymi" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 13,78 mln zł wobec 19,25 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w lutym 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)