Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

ISBNews
07.05.2019 08:36
A A A


Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Braster ocenia, że 29 maja nie będzie dysponować środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł, podała spółka. Na 28 maja zwołano zgromadzenie obligatariuszy, na którym Braster chce przesunąć termin wykupu na 29 listopada 2020 r.

"Zarząd Braster S.A. informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, z uwagi na fakt, iż obecna sprzedaż systemu Braster nie generuje przychodów na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki, jak również z powodu niedojścia do skutku emisji akcji spółki serii K, zarząd emitenta ocenia, iż w dniu 29 maja 2019 r. spółka nie będzie dysponowała środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 500 000 zł" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym spółka zwołała zgromadzenie obligatariuszy posiadających obligacje serii A na 28 maja.

"Przedmiotem obrad zgromadzenia obligatariuszy obligacji będzie zmiana warunków emisji poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmiany terminu wykupu obligacji, zmiany terminu płatności odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej obligacji;

2) wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji;

3) zmiany warunków emisji, w zakresie dostosowującym warunki emisji obligacji do zmian przewidzianych punktami 1) i 2) powyżej" - czytamy w odrębnym komunikacie.

Dokonanie zmiany w terminie wykupu obligacji zakładać będzie przesunięcie ostatecznego terminu wykupu na dzień 29 listopada 2020 roku.

Jednocześnie zarząd zaproponował, aby do treści warunków emisji obligacji wprowadzić zapisy umożliwiające spółce wcześniejsze, częściowe amortyzowanie wartości nominalnej obligacji w każdym dniu płatności odsetek, tj. kwartalnie, począwszy od 1 września 2019 r. Amortyzacja obligacji miałaby następować poprzez zapłatę przez Braster na rzecz obligatariuszy kwoty w wysokości 5% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności odsetek dla 11 okresu odsetkowego.

Szczegółowa treść proponowanych do podjęcia uchwał oraz warunki odbycia się zgromadzenia obligatariuszy zostaną ogłoszone przez spółkę w drodze publikacji osobnego raportu bieżącego, podano także.

"W ocenie zarządu emitenta, przesunięcie terminu wykupu obligacji i umożliwienie ich okresowej amortyzacji przy jednoczesnym zaangażowaniu kapitałowym European High Growth Opportunities Securitization Fund w emitenta w postaci obejmowania kolejnych transz obligacji emitenta zamiennych na akcje, powinno pozwolić na całkowite zrealizowanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w listopadzie 2016 r." - czytamy dalej.

Spółka zaznaczyła, że finansowanie ze strony European High Growth Opportunities Securitization Fund jest zależne od spełnienia określonych warunków wynikających z zawartej z nim umowy, a w konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie określić ostatecznej wysokości środków, jakie pozyska od funduszu.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)