KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,7 pkt proc. do 4,2%

ISBNews
07.05.2019 14:22
A A A


Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z lutego br. do 4,2% (wobec 5,1% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podwyższona o 0,4 pkt proc. do 3,6%.

"Wzrost PKB pozostanie solidny w 2019 r., na poziomie 4,2%, a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. W okresie objętym prognozą wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie silny, dzięki dalszym, nieznacznym wzrostom zatrudnienia i silnie rosnącym płacom. Ponadto nowy pakiet fiskalny będzie wspierał dochody gospodarstw domowych w 2019 i 2020 r." - czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2019".

Według Komisji, inflacja będzie stopniowo rosła w 2019 r. i na początku 2020 r., a następnie do kończ przyszłego roku pozostanie dość stabilna.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2018 2019 2020
 wzrost PKB (zmiana w %) 5,1 4,2 3,6
 spożycie prywatne (zmiana w %) 4,4 4,5 4,2
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 4,7 4,3 3,3
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) 8,7 4,9 4,1
 eksport (zmiana w %) 6,3 5,2 4,7
 import (zmiana w %) 7,1 5,7 5,3
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 4,9 4,3 3,8
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 0,4 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) -0,2 -0,1 -0,1
 zatrudnienie (zmiana w %) 0,3 0,2 0,1
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 3,9 3,8 3,5
 inflacja HICP (%) 1,2 1,8 2,5
 saldo obrotów bieżących (% PKB) -0,5 -1 -1,4
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -0,4 -1,6 -1,4
 dług publiczny jako % PKB 48,9 48,2 47,4


 

(ISBnews)