Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

ISBNews
08.05.2019 08:42
A A A


Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 53,94 mld zł na koniec marca 2019 r., co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec marca br. 4,42% wobec 4,86% rok wcześniej.

"Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 17,8% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw). Portfel walutowych kredytów hipotecznych nadal kurczy się szybko w tempie 7,5% rocznie wyrażony w walucie lub o 0,4% w złotych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość netto kredytów, udzielonych gospodarstwom domowym, na koniec marca 2019 r. wyniosła 36 001 mln zł i wzrosła o 11,2% r/r.

"Wszystkie główne kategorie produktów, z wyjątkiem walutowych kredytów hipotecznych, wykazywały bardzo wysokie, roczne stopy wzrostu: Złotowe kredyty hipoteczne +20,5% r/r i kredyty konsumpcyjne +19,9% r/r" - wskazano w raporcie.

"Pożyczki gotówkowe osiągnęły nowy rekord kwartalny nowej sprzedaży w wysokości 988 mln zł w I kw. 2019 r. Było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży z 37% rok wcześniej do 48% w I kw. 2019 r. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych utrzymuje solidne poziomy kwartalne i osiągnęła wartość 856 mln zł w I kw. 2019 r., co oznacza 14% wzrost rok do roku" - czytamy dalej.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 17 938 mln zł na koniec marca 2019 r. i wzrosła o 14,9% rocznie. Znaczny wzrost został osiągnięty we wszystkich głównych kategoriach produktów: leasing (+12% r/r), faktoring (+9% r/r) i pozostałe kredyty (+17% r/r). Kwartalna sprzedaż leasingu i faktoringu utrzymała solidny wzrost ponad 7% r/r. Również wartość udzielonych gwarancji i akredytyw wzrosła o 15% rocznie, podano także.

"Udział należności zagrożonych, obecnie określany jako udział należności z Koszyka 3 do całego portfela aktywów, wynosił na koniec marca 2019 roku 4,42%. Oznacza to spadek w stosunku do wartości 4,86% z marca zeszłego roku, a także spadek wobec 4,52% kwartał wstecz, po części w wyniku spisania należności w ciężar rezerw" - wskazano w raporcie.

Marża odsetkowa netto pozostała na podobnym poziomie, jak rok temu (2,53% w porównaniu do 2,51% w zeszłym roku).

Łączne środki klientów Grupy Banku Millennium wyniosły 75 478 mln zł na 31 marca 2019 r., wykazując wzrost o 9.3% w skali roku.

Depozyty ogółem wzrosły o 12,1% rocznie do poziomu 66 673 mln zł.

"Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 47.827 mln zł na dzień 31.03.2019 r, po solidnym wzroście o 10,8% rocznie. W ramach tego wolumenu depozytów, rachunki bieżące i oszczędnościowe nadal rosły najszybciej, o 16% rocznie, więc ich udział w depozytach klientów indywidualnych zwiększył się do poziomu 68%. Liczba rachunków bieżących wzrosła o 311 tys. a wszystkich kart płatniczych o 358 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy" - napisano w raporcie.

W tym samym czasie negatywne trendy na polskim rynku kapitałowym spowodowały, że wartość niedepozytowych produktów inwestycyjnych spadła o 8,3% r/r do poziomu 8.805 mln zł na koniec marca 2019 r. W ramach tego salda aktywów, 4 466 mln zł pozostawało w zarządzaniu Millennium TFI, 3.745 mln zł było zarządzane przez podmioty zewnętrzne, a 594 mln zł obejmowało saldo własnych, bankowych papierów wartościowych, uplasowanych u klientów detalicznych (głównie jako instrumenty strukturyzowane), podał też bank.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)