Skarbiec TFI: Efekty w inwestycjach na rynku długu dają płynność i aktywność

ISBNews
08.05.2019 09:33
A A A


Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Obecna sytuacja rynkowa jest trudna dla inwestorów zainteresowanych funduszami dłużnymi. Jednak - jak pokazuje choćby praktyka pierwszych czterech miesięcy br. - aktywne alokowanie środków może przynosić wyniki nawet 2-3-krotnie wyższe od benchmarków, uważa Kamil Sobolewski, główny strateg Skarbiec TFI, zarządzający funduszami.

"Perspektywy dla inwestorów nie wydają się najlepsze. Aktywa ryzykowne są po spektakularnej hossie, stopy procentowe są niskie, premie kredytowe i terminowe skompresowane, a ryzyka narastają: populizm, protekcjonizm, niestabilność niektórych krajów rozwijających się. Na tym tle z perspektywy zagranicznej Polska jest uroczo nudnym krajem o atrakcyjnych stopach zwrotu i umiarkowanym ryzyku" - powiedział Sobolewski w rozmowie z ISBnews.

Według niego, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) mogłaby istotnie zacieśniać swoją politykę dopiero, jeśli inflacja w horyzoncie projekcji przekroczyłaby 4% r/r (w porównaniu do 2,2% r/r wg szybkiego szacunku GUS w kwietniu br.). Ocenia on prawdopodobieństwo ziszczenia się takiego scenariusza w tym cyklu na ok. 30%.

"W obecnej sytuacji Skarbiec koncentruje się na płynnych rynkach, zatem w dużej mierze rynkach zagranicznych. Pomysł na te rynki opiera się nie na strategii 'kup i trzymaj', ale na wykorzystaniu nieefektywności na zasadzie 'doskocz, ugryź i uciekaj'. Horyzont inwestycji w takim podejściu to kilka tygodni. Według mnie, w obecnej fazie cyklu jest to fair wobec klienta. Wynik takiego pomysłu zależy od doświadczenia i wiedzy zarządzającego. Oczywiście, jest ryzyko błędu, ale w tym roku nasze wyniki 2-3 krotnie przekraczają benchmark" - dodał zarządzający.

Skarbiec Dłużny Uniwersalny zarobił od początku roku 1,35%. To drugi wynik w grupie porównawczej, na którą składa się 17 funduszy różnych TFI. Mediana ich tegorocznych stóp zwrotu wyniosła 0,43% (polskie dłużne fundusze uniwersalne długoterminowe).

Skarbiec Konserwatywny Plus to drugi najbardziej defensywny produkt w palecie dłużnej Skarbca. Zarobił w tym roku 1,05%. To drugi wynik w grupie porównawczej, która liczy aż 50 funduszy. Mediana ich tegorocznych stóp zwrotu wyniosła 0,48% (polskie dłużne fundusze uniwersalne krótkoterminowe).

Najagresywniejszy z dłużnych funduszy Skarbca, Obligacji Wysokiego Dochodu, zarobił w tym roku już 4,23%.

"Świetne wyniki to efekt poszukiwania nieefektywności i okazji nie tylko w Polsce, ale też na rynkach międzynarodowych, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących. Udało się je uzyskać na płynnych, rynkowo wycenianych aktywach, przy niskim zaangażowaniu w polskie obligacje korporacyjne" - skomentował wyniki Sobolewski.

"Liczy się odpowiedzialne podejmowanie ryzyka. Wiedzę zarządzającego wykorzystać można nie do replikacji benchmarku, ale do poszukiwania wyników lepszych niż oferują konkretne rynki i sektory - właśnie za tę ekspercką wiedzę i usługę TFI pobierają przecież opłaty za zarządzanie" - podsumował.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)