Dino miało 66,97 mln zł zysku netto, 132 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ISBNews
10.05.2019 08:20
A A A


Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Dino odnotowało 66,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 55,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 94,62 mln zł wobec 79,27 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 26,5% do 132 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 8,5% i była o 0,3 pkt proc. wyższa niż w I kw. 2018 r." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 560,48 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1 271,31 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL w I kw. 2019 r. wyniósł 5% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., kiedy to wyniósł on 20,3%. Czynnikami wpływającymi na różnicę w poziomie sprzedaży LfL w I kwartałach 2019 r. i 2018 r. były: przesunięcie Świąt Wielkiejnocy, które poprzedza okres wzmożonych zakupów produktów spożywczych, z I kw. 2018 r. do II kw. 2019 r.; 7 dni handlowych mniej (8%) w I kw. 2019 r. w stosunku do I kw. 2018 r" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 43,92 mln zł wobec 33,57 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kw. 2019 r. uruchomione zostały 33 nowe sklepy Dino, o 8 więcej niż przed rokiem. Na dzień 31 marca 2019 r. sieć Dino liczyła 1009 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej 389,0 tys. m2 ? o 27,4% większej niż rok wcześniej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)