MF wymieniło równowartość 0,2 mld euro na rynku walutowym w 2018 r.

ISBNews
15.05.2019 15:52
A A A


Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) wymieniło na rynku walutowym równowartość 0,2 mld euro w 2018 r., korzystając z pośrednictwa Banku Gospodarstwa Krajowego (NBP) i Narodowego Banku Polskiego (NBP), podał resort.

"Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2018 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 0,2 mld euro. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo podało, że w 2018 r. zawierało na rynku następujące operacje: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej oraz transakcje wymiany walut na złote.

"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1,5 roku i łączną wartość nominalną 148 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2018-2019 r. W wyniku zawartych transakcji o 4,2 mld zł zwiększono koszty 2018 r. i zmniejszono koszty w 2019 r." - czytamy dalej.

Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2018 r. przekazanej do Komisji Europejskiej, podano także.

(ISBnews)